ANASAYFA > YASAL UYARI

YASAL UYARI

TELİF HAKKI

www.gocciturkiye.com, Goccia Illuminiazone (bundan böyle GOCCIA  olarak yazılacak) ve Goccia Illuminiazone'nin Türkiye'deki tek yetkili distribütörü olan Lamp 83 Aydınlatma San. ve Tic. A.Ş.’ye (bundan böyle LAMP 83  olarak yazılacak) ait olan diğer web sitelerindeki tüm tasarımlar, fotoğraf, grafik, animasyon, makale, video, yazı ve dokümanların telif hakkı GOCCIA'ya aittir. Bu materyaller, izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kesinlikle kullanılamaz, değiştirilemez, kopyalanamaz ve çoğaltılamaz.

GENEL ŞARTLAR

 1. LAMP 83 olarak, GOCCIA tarafından ürünlerin geliştirilebilmesi veya değişen standartların yakalanabilmesi adına, önceden haber vermeksizin ürünlerde gerekli tüm resmi veya teknik değişiklikleri yapma hakkımız saklıdır. www.gocciaturkiye.com'da verilmiş olan tüm veriler ve bilgilerin, mümkün olduğu kadar güncel olmasına dikkat edilmektedir. Buna karşın, sitede yer alan verilerin güncel olmaması halinde, sitede yer alan ürünlerle ilgili en son veriler istek üzerine temin edilecektir.
 2. GOCCIA ürünlerinin büyük bölümü, endüstriyel patent haklarıyla korunmaya alınmıştır. 
 3. Tüm aydınlatma aygıtları, lambaları ile birlikte teslim edilir. 
 4. LED modülleri, aydınlatma aygıtının bir parçasıdır. 
 5. Tüm boyutlar milimetre olarak verilmiştir.
 6. Verilen güç (watt) değerleri, her zaman maksimum değerlerdir. Eğer lamba boyutları aynıysa, daha düşük güçte lambalar da kullanılabilir. Verilen voltaj 50 / 60 Hz’lik şebeke içindir. Tüm elektriksel ekipmanlar, IEC yönetmelikleri ve Türkiye’de geçerli olan ilgili yönetmeliklere göre monte edilmelidir. Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulması halinde, yerel otoriteler ile temas kurulabilir. Türk kanunlarına göre, GOCCIA'nın tüm ürünleri içinde güvenlik, doğru kullanım ve kurulumla ilgili talimatlar bulunan birer kullanma kılavuzu ile birlikte satılır. Ürünlerin kurulumu, ürünlerin kullanımı ve daha sonra imha edilmesi safhasında tüm bu talimatlara uyulması, verilen bilgilere riayet edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması hususları kullanıcının sorumluluğundadır. Kurulumu doğru şekilde yapılması kullanıcının sorumluluğunda olduğundan, gerekli görülen hallerde kurulum öncesinde daha fazla bilgi veya açıklama alabilmek adına LAMP 83 ile temas kurulabilir. GOCCIA ürünlerinin kurulumu, sadece elektriksel kurulum gibi konularda ehil olan kişiler tarafından ve ürünle beraber verilen kullanma kılavuzundaki talimatlara göre yapılmalıdır.
 7. Ürünlerimizin gövde renkleri, ürün tanıtım bilgileri arasında yer almaktadır. 


SORUMLULUK BEYANI

 1. LAMP 83, GOCCIA ile ilgili olarak sağladığı bilgilerin kalitesi, bütünlüğü veya güncelliği ile ilgili herhangi bir garanti vermemektedir. LAMP 83 tarafından kasıtlı olarak veya istem dışı yapılmış ve kanıtlanabilir bir hatanın ortada olması hali dışında, LAMP 83, sağladığı bilgilerin kullanımı, bu bilgilerin hatalı veya tam olmamasından ötürü kaynaklanan maddi ya da manevi tüm hasarlarla ilgili hiçbir sorumluluk taşımaz.
 2. Sitede verilen tüm bilgiler ve teklifler, LAMP 83 için bağlayıcı değildir. LAMP 83 önceden haber vermeksizin sitedeki tüm kısım veya sayfaları düzenleme, modifiye etme, geçici veya sürekli olarak yürürlükten kaldırma, silme ve bu kısım veya sayfalara ekleme yapma hakkını saklı tutar.


YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLAR VE YETKİLİ MAHKEMELER

 1. Verilen yasal bilgiler Türk kanunlarına tabidir ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır.
 2. Verilen yasal bilgilerle ilgili veya bu bilgilerin sonucu olarak ortaya çıkacak tüm anlaşmazlıklar, davalar ve hukuki süreçlerle ilgili olarak karar verme yetkisi sadece Türk mahkemelerine aittir. Bu açıdan bahsedilen bir duruma taraf olan tüm kişi ve kurumlar, önceden Türk mahkemelerinin yetkili kılındığını kabul etmiş sayılırlar. İstanbul’un ilgili mahkemeleri, hukuki süreçlerle ilgili olarak yetkili kılınmıştır.


YAZILIM

 1. ‘Link’ terimi referans noktalarını dinamik olarak birbirine bağlamak anlamına gelmektedir. Başka bir internet sitesine link verirken LAMP 83, ilgili sitenin medeni kanun veya ceza kanunu açısından bir ihlal içerip içermediğini kontrol etmektedir. Buna rağmen LAMP 83, kendi internet sitesine linkle bağlanmış olan diğer internet sitelerinin içeriğini söz konusu kanunlara göre devamlı olarak kontrol etmemektedir. Eğer LAMP 83, bahsedilen bağlı sitelerde söz konusu kanunlara aykırı bir içeriğin mevcudiyetini fark ettiği veya bu konuda üçüncü şahıslar tarafından uyarıldığı takdirde, o siteye verdiği linkleri kaldıracaktır.


GOOGLE ANALİTİK
Bu web sitesi Google Inc. ("Google") şirketinin Google Analytics web analiz hizmetini kullanmaktadır. Google Analytics "Cookies" adı altında yazılım verilerini kullanmaktadır ve bunlar web sitesinin analizini yapabilmek için sizin bilgisayarınızda depolanmaktadır. Cookie tarafından üretilen sitenin kullanımınızı gösteren bilgiler (IP adresiniz dahil) ve onların kullanımı ABD'nde bulunan Google sunucusuna aktarılır ve orada depolanır. Google bu bilgileri sizin web sitesinin kullanımını değerlendirmek, web sitesi işletmecisine web hareketlerini rapor etmek ve diğer web sitesi kullanımı ve internet kullanımına bağlı hizmetleri sağlamak için kullanır. Ayrıca Google bu bilgileri eğer kanunen istenirse veya Google tarafından istenirse kullanılmak üzere üçüncü şahıslara iletebilir. Google hiç bir surette sizin IP adresinizi başka veriler ile birleştirmez. Cookielerin bilgisayarınıza indirilmesini internet tarayıcınız üzerinde yapacağınız bir ayar ile engelleyebilirsiniz; ancak bu durumda bu web sitesinin tüm özelliklerini tam kullanamayacağınız hususunu belirtiriz. Bu sitenin kullanımı ile hakkınızda edinilen bilgilerinizin yukarıda izah edildiği şekilde ve düzende ve yukarıda belirtilen amaç için kullanılacağını kabul ettiğinizi beyan ediyorsunuz.

KİŞİLER VERİLERİN KORUNMASI
LAMP 83'ün yaptığı işler esnasında, kişisel veriler farklı formlarda işlenebilir ve depolanabilir. Bu verilerin korunması ve mahremiyeti çok fazla önem verilen bir husustur.

SON METİN
Bu internet sitesini kullanmakla, kullanıcı, yukarıda bahsedilen tüm şartları okumuş, anlamış, kabul etmiş ve bu şartlara uymuş kabul edilir.